Vizitë në ambjentet e Policisë së Kavajës – Programi SCPA

Vizitë në ambjentet e Policisë së Kavajës

Në dt, 25 janar, Qendra e Zhvillimit të shoqërisë Civile, CSDC Durrës, në kuadër të projektit “Mobilizimi i komunitetit të Bashkisë Kavajë për policimin në komunitet”, i cili mbështetet nga Programi Suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri”, zhvilloi ne ambjentet e komisariatit të Policisë Kavajë një vizitë të gjimnazistëve të shkollës së mesme Luz i Vogël dhe Kavajë.

Nxënësit vizituan sallat e komisariatit të policisë ku ofrohen shërbime, biseduan me përfaqësues te rendit dhe nëpërmjet pyetjeve të tyre morën përgjigje nga përfaqësuesit e policisë për çëshjtje të rendit e sigurisë në komunitet dhe shkollë.

Albanian