Tryezë e rrumbullakët me përfaqësues të pushtetit vendor dhe anëtarë të MKR – Programi SCPA

Tryezë e rrumbullakët me përfaqësues të pushtetit vendor dhe anëtarë të MKR

Më datën 26 Shkurt, Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, zhvilloi  një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të pushtetit vendor, anëtarë të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të rasteve të  dhunës, organizata të shoqërisë civile si dhe përfaqësues të mediave.

Gjatë takimit u diskutua rreth sfidave e vështirësive për ofrimin e shërbimeve mbështetëse ndaj viktimave të dhunës në rrethin e Vlorës, mbi identifikimin e nevojave të tyre në Bashkitë  Himarë,  Selenicë dhe Vlorë, me qëllim përmirësimin e  asistencës si dhe u bë prezantimi i rezultateve dhe gjetjeve gjatë implementimit të projektit në  njësitë  administrative të bashkive Vlorë, Orikum, Qendër Vlorë, Novoselë dhe Shushicë.

Albanian