Trajnimi mbi platformat online i organizuar nga EMP me organizata të skemës së granteve. – Programi SCPA

Trajnimi mbi platformat online i organizuar nga EMP me organizata të skemës së granteve.

Gjatë muajit maj, trajnimi mbi platformat online i organizuar nga EMP me organizata të skemës së granteve, vazhdoi me seancat e mentorimit indivdual të shoqatave. Përfituesit morën disa seanca mentorimi via email, via whatsapp, via Zoom për çështjet që lidheshin me organizimin e punës online dhe mbi përdorimin e vegëlzave për këtë menaxhim. Kërkesat lidheshin me menaxhimin e trajnimeve në distancë, menaxhimin e njerëzve me aksese të ndryshme në Internet, të mësuarit të përdorimit të platformës Zoom, krijimi dhe planfikimi i një mbledhje virtuale, krijimi i dhomave virtuale, përgatitja për mbledhje virtuale, mbajtja e prezantimeve si dhe rëndësia e faqes së Internetit për të rritur vizibilitetin e organizatave, promovimi dixhital, ndarja dhe editimi i dokumentave etj..

Albanian