Trajnim për dhunën në familje – Programi SCPA

Trajnim për dhunën në familje

Në datat 17 dhe 18 Dhjetor 2019, në komisariatin e Tropojës dhe të Kukësit u zhvillua trajnimi me teme ”Ndryshimet ligjore në adresimin e dhunës në familje”.

Në trajnim morën pjesë 25 Ndihmës specialistë të Policimit në komunitet dhe specialistë të hetimit të krimit nga personeli i Komisariatit të Kukësit dhe 17 të  Komisariatit te Tropojës.

Pjesëmarrësit ndoqën me interes trajnimin i cili u drejtua nga ekspertja kombëtare e programit SCPA për DHF dhe shefja e sektorit të mbrojtjes së të miturve dhe DhF në DPP.

Albanian