Thirrje per Tender – Pajisje TI. – Programi SCPA

Thirrje per Tender – Pajisje TI.

Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet” në kuadër të përmirësimit të proceseve të punës në Policine e Shtetit Shqiptar eshte i interesuar te bleje paisje IT një sasi prej 70 Laptop dhe 40 projektorë.

Për më tepër shikoni Termat e References ne linkun e meposhtem.

Equipment ToR June 2020_pdf

Nëse jeni të interesuar, ju lutem dërgoni me email në adresën info@cp-project.al ofertën tuaj (teknike dhe financiare) deri në datën 10 korrik 2020, ora 16:30.

Albanian