Thirrje për shprehje interesi – Programi SCPA

Thirrje për shprehje interesi

[ Përfunduar ]

Thirrje për shprehje interesi për një ekspert lokal afatshkurtër për të mbështetur në zbatimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me fushatat e komunikimit dhe ndërgjegjësimit publik.

Qëllimi i kësaj thirrjeje është identifikimi i një konsulenti vendor afatshkurtër i cili do të angazhohet në përmirësimin e teknikave dhe instrumenteve të marrëdhënieve me publikun. MPB dhe PSHSH.

Ju lutemi referojuni Termave të Referencës (ToR) për detaje të mëtejshme.

Afati i fundit për marrjen e aplikacioneve: – 8 Maj 2019, Ora 16.30.

Kandidatët duhet të dorëzojnë një Letër Përmbledhëse dhe një CV të përditësuar në gjuhën angleze.

Aplikimi duhet të dorëzohet në mënyrë elektronike në postën elektroinike: info@cp-project.al

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Albanian