Thirrje për propozime: LSMS 2 – Programi SCPA

Thirrje për propozime: LSMS 2

Thirrje për kontraktor për Anketimin “Sistemi i Matjes së Sigurisë në Komunitet” në dy qarqe, në Kukës dhe Elbasan:

Lloji i Kontratës –
Gjuhë e kërkuar –
Vendndodhja –
Data e fillimit –

Konsulencë afatshkurtër
Anglisht dhe Shqip
Elbasan, Librazhd, Peqin, Cërrik, Gramsh, Kukës, Has dhe Tropojë
15 Tetor 2019

Termat e referencës mund të shkarkohen këtu:Termat e Referencës
Sistemi i Matjes së Sigurisë në Komunitet (SMSK)
do të përdoret për të matur nivelin e sigurisë
ku përfshihen nivelet e kriminalitetit, apo të problemeve të rendit publik si dhe siguria në qarkullimin rrugor dhe kënaqësia e publikut për punën e policies në zona të vogla dhe të përcaktuara qartë.

Afati për dërgimin e aplikimeve: - 24 Shtator 2019, Ora: 10.00 AM

(Përfunduar)

Aplikimet duhet të dërgohen me email në info@cp-project.al
Albanian