Thirrje për katër ekspertë për zhvillimin e programit për menaxhimin e radarëve dhe modulit për mbikqyrjen për Policinë e Shtetit. – Programi SCPA

Thirrje për katër ekspertë për zhvillimin e programit për menaxhimin e radarëve dhe modulit për mbikqyrjen për Policinë e Shtetit.

Thirrje për katër ekspertë për zhvillimin e programit për menaxhimin e radarëve dhe modulit për mbikqyrjen për Policinë e Shtetit.

Për më shumë informacion klikoni mbi thirrjet e mëposhtme:

Call_DevOps_Expert

Call_Developer_Experts

Call_Database_Expert

Albanian