Thirrje për aplikim: Kërkohen katër ekspertë për ZSHQ – Programi SCPA

Thirrje për aplikim: Kërkohen katër ekspertë për ZSHQ

(përfunduar)

Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet” në kuadër të përmirësimit të proceseve të punës në Zyrat e Shërbimit të Qytetarëve të Komisariateve të Policisë së Shtetit kërkon të punësojë katër ekspertë përkatësisht 1- Analist dhe Dizajn 2- Ekspertë Zhvillues Programesh dhe 1 –Ekspert DevOps.

Ju lutemi të gjeni me poshtë termat e references për këto pozicione pune.

Nëse jeni të interesuar, ju lutem dërgoni me email në adresën info@cp-project.al  një letër interesi për pozicionin për të cilin po aplikoni si dhe një CV të përditësuar deri në datën 13 mars 2020, ora 16:30. 

Ekipi i Menaxhimit të Programit

Shkarkoni termat e referencës më poshtë: (PDF)
Albanian