Takime Informuese në DVP Tirane, Durrës dhe Fier. – Programi SCPA

Takime Informuese në DVP Tirane, Durrës dhe Fier.

Pas takimeve të para të zhvilluara gjatë muajit nëntor me nivelin drejtues të DVP Tiranë, Durrës dhe Fier, në të cilat u prezantua plani i punës për fillimin e projektit të ndryshimeve, ngritja e Grupit të Punës për Menaxhimin e Ndryshimeve dhe hartimi i planit të zbatimit, gjatë muajit dhjetor SCPA ndërmori një seri takimesh informuese në komisariatet e DVP-ve të mësipërme
Konkretisht, ekipi i SCPA organizoi takime në 6 komisariatet e Tiranës, në komisariatin e Vorës, Kavajës, Durrësit, Krujës, Shijakut, Fierit, Lushnjës, Divjakës, Mallakastrës dhe Stacioneve Policore të Patosit e Rrogozhinës .
Në këto takime morën pjesë shefat e komisariateve, shefat e rendit, shefat e hetimit të krimit, shefat e Policimit në Komunitet dhe specialistët e sallës së drejtimit dhe komandimit.
Ekipi i SCPA përbehej nga Këshilltari Ndërkombëtar Policor pranë SCPA, Eksperti Kombëtar i SCPA dhe Koordinatori i Programit SCPA.
Vizita kishte për qellim diskutimin rreth procesit të ndryshimeve që do të fillojë të zbatohet në Komisariatet e këtyre DVP-ve si fazë e dytë e projektit të ndryshimeve në zbatim të Urdhrit te Drejtorit të Përgjithshëm të PSh.
Një pjesë e diskutimeve u përqendruan rreth sistemit me 2 turne të NSPK-ve, kalimi gradual i disa detyrave tek Patrulla e Përgjithshme e Policisë, si dhe reduktimi i turneve të gatishmërisë gjatë natës për NSPK-të.
Diskutimet në takim u orientuan drejt çështjeve si:
lehtësimi i barrës së ngarkesave të NSPK-ve dhe përshtatja e OPP-ve me detyrat e reja,
rritja e prezencës së punonjësve të këtyre strukturave pranë komuniteteve,
rritja e numrit dhe cilësisë së informacioneve të ofruara prej tyre,
si dhe rritja e aftësive parandaluese të tyre.
Sipas pjesëmarrësve në takim, tashmë OPP-të janë bërë të vetëdijshëm se tani e tutje duhet të merren ata me të gjithë procesin e punës gjatë një ndërhyrjeje në vendngjarje.
Gjate takimit u rekomandua ndërmarrja e hapave të qartë lidhur informimin e të gjitha strukturave vendore të Komisariatit dhe DVP-së dhe sidomos lidhur me ndryshimet.
Ekipi gjithashtu sugjeroi që Salla e Drejtimit dhe Kontrollit të përditësohet dhe të informohet mbi ndryshimet, në mënyrë që gjatë shpërndarjes së informacionit mbi ngjarjet dhe dërgimin në vendngjarje ata të veprojnë në përputhje me përshkrimet e reja të punës për NSPK dhe OPP.

Albanian