Takim i Grupit të Përbashkët të Punës – Programi SCPA

Takim i Grupit të Përbashkët të Punës

Riformatimi i shërbimit të strukturave të policisë në bazë të konceptit të zonës policore.

Gjatë takimit të zhvilluar në Drejtorinë e Policisë së Shtetit midis drejtuesve të programit SACP dhe përfaqësuesve të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, u ra dakord për ngritjen e nje grupi teknik të përbashkët për të diskutuar në detaje ndërhyrjet e nevojshme në DVP-të pilot.

Albanian