Stafi ynë – Programi SCPA

Pontus Förberg

Drejtor i Projektit


Ai është Koordinator për Shoqërinë civile/ Drejtor i larte Projektesh në FCG Sweden për Evropën Lindore dhe Ballkanin, me 25 vjet përvojë në punën zhvillimore. Pontusi ka menaxhuar projekte të shumta në shkallë të gjerë.

Para FCG Suedi, ka punuar në Departamentin e SIDA, për Asistencën Humanitare dhe Departamentin e Europës Lindore.

Ansi Shundi

Drejtues i EMP


Ish-nëpunës civil me përvojë të madhe në reformat e administratës publike. I specializuar në procedurat e menaxhimit, menaxhimin e BNj dhe menaxhimin e proceseve. I angazhuar në reformat në Shqipëri Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni dhe Kroaci. Punoi si ekspert afatgjatë në Ukrainë, Gjeorgji, Moldavi. 6 herë Drejtues Ekipi në projekte komplekse. Gjatë fazës 1 të programit u angazhua në menaxhimin e performancës, ndërsa nga shtatori 2017 u emërua si drejtues i EMP.

Miranda Fishka

Manaxhere e Skemës së Granteve


Menaxhon Skemen e granteve, monitoron dhe raporton mbi përputhshmërinë e projekteve të SG me kërkesat e FCG Swedish Development /SCPA, progresin e projektit dhe përmbushjen e objektivave.

Eksperiencë e konsoliduar në manaxhim projektesh dhe përvojë me organizata të shoqërisë civile dhe ndërkombëtare. Pedagoge e jashtme pranë Universitetit Politeknik të Tiranës.
Albanian