Spot informues mbi aktivitete te policimit ne komunitet ne Vlore – Qendra Rinore Vlore. – Programi SCPA

Spot informues mbi aktivitete te policimit ne komunitet ne Vlore – Qendra Rinore Vlore.

Zhvillimet e vrullshme dhe sfidat shoqërore po ndryshojnë filozofinë e veprimit të policimit në komunitet, duke vendosur në qendër të marëdhënieve të saj shërbimet sa më pranë qytetarit. Ky spot informues, tregon mbi nismat e bashkëpunimit midis qytetarëve dhe të rinjve me Policinë e Shtetit, Njësive të Qeverisjes Vendore në Vlorë, Himarë dhe Selenicë, që punojnë së bashku për të përmirësuar jetën dhe sigurinë publike. Spoti është realizuar në kuadër të projektit “Sfida dhe Prespektiva të
Policimit në Komunitet në Rajonin e Vlorës”, iniciativë e Qendrës Rinore Vlorë mundësuar nga skema e granteve të Programit Suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” (SCPA).

Albanian