Sesione informimi, për dhunën me bazë gjinore, Orikum – Programi SCPA

Sesione informimi, për dhunën me bazë gjinore, Orikum

Më datat 20 dhe 30 Shtator 2019, Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, zhvilloi dy sesione informimi me përfaqësues të komunitetit të Bashkisë Orikum dhe Novoselë, për tematikat: “Informimi i komunitetit  lidhur me shkaqet dhe pasojat sociale të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore” si dhe “Informimi I komunitetit  lidhur me legjislacionin  dhe mekanizmat mbrojtës të viktimave të dhunës”.

Gjatë takimeve, bisedat me komunitetin e Bakshkisë Orikum dhe komunitetin e Komunës Novoselë, u përqëndruan në mënyrat më efikase për adresimin e rasteve të dhunës si dhe pasojat sociale të dhunës në familj edhe asaj me bazë gjinore.

Albanian