Konkurs Pikture me temë -Policimi në Komunitet. – Programi SCPA

Konkurs Pikture me temë -Policimi në Komunitet.

Qëndresa Qytetare” me mbështetjen e Programit Suedez “Forcimi i Policimit në komunitet në Shqipëri” finalizoi me sukses konkursin e pikturës “Policimi në Komunitet – Mburojë ndaj Konfliktit në Shkolla!”. Tre punimet më të votuara nga publiku u shpallën fituesit të konkursit dhe krijuesve të rinj iu shpërndanë tableta Apple iPad, të cilët do t’i ndihmojnë të rinjtë në procesin e mësimit online në vijim.

Albanian