Projekti “Partneriteti polici – qeverisje lokale” – Programi SCPA

Projekti “Partneriteti polici – qeverisje lokale”

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Partneriteti polici – qeverisje lokale me fokus rritjen e cilësisë së shërbimeve për parandalimin dhe adresimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore”, të financuar nga Programit Mbështetja e Qeverisë Suedeze për “Forcimin e Policimit në Komunitet në Shqipëri” (SCPA), më datë 11 Qershor 2019, në ambientet e palestrës së gjimnazit ‘Havzi Nela’, Kukës, u zhvillua një ndeshje volejbolli ndërmjet nxënësve të shkollës, mësuesve, inspektorëve të policimit në komunitet dhe anëtarëve të bordit të prindërve.

Ky aktivitet kishte si qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërmjet të gjithë këtyre aktorëve mbi fenomenin e dhunës në famije dhe dhunës me bazë gjinore.

Albanian