Projektet: Thirrja e katërt – Programi SCPA

Projektet: Thirrja e katërt

Projektet të shpallura fituese për Thirrjen e katërt të Skemës së Granteve

Tiranë

 • Organizata: Qendra për Teknologji Biznesi dhe Lidership
  Titulli i projektit: “CyberCamp Tirana 2020”
 • Organizata: Gender, Paqe e Siguri
  Titulli i Projektit: Komunitet proaktiv dhe bashkëpunues në parandalimin e DHF
 • Organizata: Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane
  Titulli i Projektit: Parandalimi i krimit të fshehur në komunitet përmes bashkëpunimit polici-njësi vendore
 • Organizata: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
  Titulli i projektit: Parandalimi i DHF përmes partneritetit të policisë dhe komuniteteve lokale.
 • Organizata: Qëndresa Qytetare
  Titulli i Projektit: Ndërmjetësit e rinj
 • Organizata: Qëndra për Zhvillim dhe Iniciativa Sociale
  Titulli i Projektit: Rritja e besimit dhe bashkëpunimit mes nxënësve dhe punonjësve të policisë përmes dialogut

Kukës

 • Organizata: Qendra për Progres Rinor
  Titulli i Projektit: Pjesëmarrja qytetare në policimin në komunitet për rritjen e sigurisë publike
 • Organizata: Shoqata Alpin
  Titulli i Projektit: Siguria rrugore e femijeve dhe policimi ne komunitet ne Tropoje

Berat

 • Organizata: Qendra ACEG
  Titulli i Projektit: Ndërtimi i partneritetit ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve vendore në fushën e sigurisë
Albanian