Prezantim i manualit burimor për PK – Programi SCPA

Prezantim i manualit burimor për PK

Më datë 19 prill 2018, u zhvillua në Akademinë e Sigurisë trajnimi i parë me punonjës të policisë dhe inspektorë të zonave, në lidhje me prezantimin e manualit burimor për çështje të policimit në komunitet dhe adresimit të dhunës në familje.

Ky aktivitet do të pasojë me trajnime të tjera në zonën e Durrësit dhe të përfshijë profesionistë të sektorit të edukimit, të shërbimeve sociale etj. në lidhje me adresimin e çështjeve të ndjeshme të dhunës në familje dhe rolit që duhet të luajnë profesionistët për ndërgjegjësimin e komuniteteve.

d26fde2
ae5322024
Albanian