Projekte – Programi SCPA

Projekte

Më date 13 mars 2018, Programi SCPA organizoi në DVP pilot Elbasan, një ceremoni me rastin e dorëzimit te 5 biçikletave profesionale se bashku me aksesorët e tjerë. Biçikletat janë destinuar për përdorim nga ndihmës specialistët dhe specialistët e policimit ne komunitet  në zonat e reja të policore në  qytetin e Elbasanit. Gjithashtu  u vizituan dhe ambientet e reja te një zyre për punonjësit e policisë  e zonës (NSPK) pranë njësisë administrative 4 në qytetin e Elbasan.

Kjo mbështetje ofrohet në kuadër të riorganizimit të DVP-së dhe Komisariatit të Elbasanit dhe forcimit të rolit të NSPK-ve, me qëllim të rritjes së bashkëpunimit me publikun. Kjo do të shërbejë për të kontrolluar më mirë territorin dhe për të dhënë shembullin e “transportit të gjelbër” brenda qytetit.

Gjatë këtij eventi, z. Altin Qato, drejtori i DVP Elbasan, i prezantoi Zëvendësministres se Brendshme Znj. Romina Kuko ndryshimet e propozuara organizative dhe mënyrën se si ky ndryshim pritet të përmirësojnë efikasitetin e organizatës policore në qytet, veçanërisht në raport me  policimin në komunitet. Ata falënderuan programin dhe qeverinë suedeze për mbështetjen e tyre të vazhdueshme në këtë fushë.

Albanian