Zyra e Shërbimit të Qytetarëve, Librazhd – Programi SCPA

Zyra e Shërbimit të Qytetarëve, Librazhd

Mbështetje të mëtejshme për përmirësimin e infrastrukturës së policisë

Programi SCPA do të vazhdojë me mbështetje në përmirësimin e infrastrukturës së Zyrave të Shërbimit të Qytetarëve me qëllim përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritjes së besimit në punën e policisë.

Komisariati i radhës që do ketë një përmirësim të dukshëm në qasjen dhe shërbimin ndaj qytetarëve është Komisariati i Librazhdit.  Tashmë projekti është gati dhe do të vijohet me realizimin e tij.

Albanian