POLIKOMUNITET – Programi SCPA

POLIKOMUNITET

Punojmë së bashku për një komunitet të sigurt

Me datë 21.09.2018, qendra rinore “Epoka e Re” lehtësoi takimin mes stafit pedagogjik të shkollës “Liri Gero” dhe  efektivin e policisë së zonës. Ky takim  kishte si synim të sillte më afër mësuesit e shkollës dhe  efektivin e policisë për të  përmirësuar sigurin në shkolla dhe në komunitetin ku të rinjt rriten dhe mësojnë.

Të gjithë aktorët së bashku ishin të gatshëm të ndërtonin një bashkëpunim të ngushtë midis shkollës – prindërve – policisë ku here pas here të bëhen mbledhje të shpeshta në mënyrë që  të kemi një plan pune të përbashkët mes këtyre aktore që të rinjt të rriten të shëndetshëm dhe drejt rrugës së dijes dhe të ardhmes së sigurt.

Në kuadër të projektit “Polikomunitet” janë ndërtuar  murale në shkollat “Liri Gero” “Jani Bakalli”  në lagjën “8- Shkurti” ku u nda  mesazhin “Punojmë së bashku për një komunitet dhe të ardhme  të sigurt”.

Albanian