Parandalimi i përdorimit të substancave narkotike – Programi SCPA

Parandalimi i përdorimit të substancave narkotike

Ditën e premte, datë 25 janar, ekspertët e Shoqatës për Integrimin Gjinor përmbyllën takimet e planifikuara me 3 klasa të nënta të shkollës 9-vjeçare “17 Shkurti”, Qesarakë, dhe shkolla vartëse në Rr.”Dalip Topi”, mbi Policimin në Komunitet dhe parandalimin e përdorimit të substancave narkotike.

Albanian