Njoftime – Page 4 – Programi SCPA

Njoftime

Korrik 4, 2018

Thirrje për shprehje të interesit

Thirrje për ekspertizë për të kryer analizën dhe hartimin e softuerit që do të përdoret për Sallat e […]
Qershor 22, 2018

Thirrje për propozime: LSMS

Thirrje për kontraktor për kryerjen e anketimit “Sistemi i Matjes së Sigurisë në Komunitet” në dy qarqe, në […]
Mars 19, 2018

Thirrje për propozime: Studimi i kënaqësisë së publikut

Përfunduar ! Thirrje për kontraktor për kryerjen e një studimi i kënaqësisë së publikut kundrejt shërbimit policor në […]
Albanian