Ngritja e kapaciteteve për viktimat e dhunës në familje – Programi SCPA

Ngritja e kapaciteteve për viktimat e dhunës në familje

Në datë 17 Korrik 2019, Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza zhvilloi në ambjentet e Sallës së Konferencave pranë Qendrës Rinore Korçë, trajnimin me temë “Ngritja e kapaciteteve të aktorëve lokalë për të punuar me viktimat e dhunës në familje“.

Ky trajnim u zhvillua në kuadër të projektit “Rrisim Besimin Polici-Komunitet“ i cili mbështetet nga programi Suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” (SCPA).

Në trajnim morën pjesë  punonjës të Bashkisë Korçë, mësues, mjekë e gazetarë.

Albanian