Veprimtari – Programi SCPA
Të reja nga Programi dhe Skema e Granteve
Korrik 14, 2022

Organizimi i takimit te rradhës së KVSP, Elbasan.

Në datë 30 qershor 2022, në ambjentet e Hotel Skampa në Bashkinë Elbasan u realizua mbledhja e Këshillit […]
Korrik 14, 2022

Takime me komunitetin mbi dhunën në familje në Pukë.

Më datë 4 korrik 2022, “Gruaja Verilindore e Papunë” në bashkëpunim me sektorin e policimit në komunitet të […]
Korrik 14, 2022

Takim i KVSP Këlcyrë.

Më datë 08 qershor 2022 në Bashkinë Këlcyrë u zhvillua takimi/workshopi mbi funksionimin e KSVP, problematikat dhe mundësive […]
Korrik 5, 2022

Seminar trajnues për Trajnues të Trajnerëve te sektorit te rendit publik.

Përveç, vizitave te shumta monitoruese në DVP- e rajonit të jugut si dhe trajnimeve bazë të Specialistëve të […]
Korrik 5, 2022

Seminar me Specialistët e Rendit dhe të Sallave të Drejtimit dhe Komandimit të DVP Gjirokastër, Berat dhe Korçë

Në datat 23-24, dhe 28-29 Qershor 2022 , SCPA organizoi seminare në formë trajnimi për oficerët e Policisë […]
Korrik 1, 2022

Call for Proposals

Call for a contractor to conduct a Police Satisfaction Study in the 12 regions (Qarqet) of Albania: Type […]
Veprimtari të EMP
Albanian