Veprimtari – Programi SCPA
Të reja nga Programi dhe Skema e Granteve
Prill 15, 2019

Mbledhja e MKR, Bashkia Gramsh

Më dt. 10 Prill 2019 u mbajt mbledhja e rradhës e ekipit teknik ndërdisiplinor të Mekanizmit të Koordinuar […]
Prill 10, 2019

GO2: “I sigurt për në shkollë”

Në kuadër të projektit “I sigurt për në shkollë” në datat 15, 18, 19, 20 Mars 2019, shoqata […]
Prill 1, 2019

Trajnim i NSPK-ve të DVP Vlorë

Nga data 26-30 Mars, 2019, u zhvillua në Vlore trajnimi 4 ditor i NSPK-ve të DVP Vlore. Trajnimi […]
Mars 26, 2019

Mbledhja e parë e Këshillit Vendor SP Kavajë

Në dt. 25 mars në Kavajë u zhvillua mbledhja e parë e Këshillit Vendor për Sigurinë Publike. Ky […]
Mars 8, 2019

Partneriteti polici – qeverisje locale

Zhvillohen aktivitete të projektit “Partneriteti polici – qeverisje locale” Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Partneriteti […]
Mars 2, 2019

Trajnim 4 ditor i NSPK-ve të DVP Shkodër

Nga data 26, Shkurt deri me 1 mars 2019, u zhvillua në Shkoder trajnimi  4 ditor i NSPK-ve […]
Veprimtari të EMP
Albanian