Veprimtari – Programi SCPA
Të reja nga Programi dhe Skema e Granteve
Qershor 11, 2019

Sesione informimi me komunitetin e Bashkise Vlore

Më datën 11 Qershor 2019, Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, zhvilloi dy  sesione informimi me përfaqësues të komunitetit […]
Maj 28, 2019

Trajnim i Specialistëve të AMRP të DVP

Gjatë muajit maj, për një periudhe 2 javore, në ambientet e Akademisë se Sigurisë, u zhvillua trajnimi  I […]
Maj 27, 2019

Trajnimi i NSPK-ve të DVP Berat

Në vijim të trajnimeve të NSPK-ve me qëllim rritjen e aftësive profesionale për policimin në komunitet, nga datat […]
Maj 27, 2019

Vizitë studimore në Landin e Westfalisë, Gjermani

Në kuadër të Programit “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” (SCPA) të financuar nga Qeveria Suedeze nëpërmjet […]
Maj 27, 2019

Anketime në Njësitë Administrative nr. 4, 5, 6, 8

Në datën 11 Maj, ekipi i organizatës ARSIS ka realizuar anketime me anëtarët e komunitetit pranë Njësive Administrative […]
Maj 27, 2019

Trajnime “CyberCamp Tirana Bootcamp”

Gjatë datave 20, 21 dhe 22 Maj 2019, Qendra për Teknologji Biznesi dhe Drejtim (CBTL) në kuadër të […]
Veprimtari të EMP
Albanian