Në shkollën “Naim Frashëri”, Durrës – Programi SCPA

Në shkollën “Naim Frashëri”, Durrës

Më datën 20.04.2018, qendra “Konsumatori shqiptar”, së bashku me nxënësit e shkollës së mesme “Naim Frashëri”, në Durrës realizoi aktivitetin “Polici në terren”, në kuader të projektit për afrimin dhe bashkëpunimin Polici – Komunitet.

Impakti tek qytetaret ka filluar të jetë pozitiv.

Albanian