Ndërmjetësit e rinj: Shkolla “Naim Frashëri”, Fier – Programi SCPA

Ndërmjetësit e rinj: Shkolla “Naim Frashëri”, Fier

Qendra “Qendresa Qytetare” zhvilloi nje veprimtari ne shkollen “Naim Frasheri”, Fier, ne kuader te projektit “Ndërmjetësit e rinj”.
Së bashku me sociologen Entela Binjaku u bashkebisedua me nxënësit si të menaxhojnë konfliketet dhe si të ndërmjetësojnë një konflikt!
Veprimtaria u zhvillua rrethuar nga mikpritja e stafit pedagogjik, bashkëpunimi me forcat e rendit dhe energjia e nxënësve të kësaj shkolle.
Aktiviteti u mundesua nga Programi “Forcimi i Policimit ne Komunitet ne Shqiperi” SCPA

Titulli i projektit: Ndërmjetësit e rinj
Mbështetur nga: Programi “Fuqizimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” SCPA
Afati i zbatimit: 1/01/2018 – 30/04/2018
Qëllimi: Përgatitja e të rinjve ndërmjetës me rruget e zgjidhjes së konflikteve në ambientet e shkollave në raportet nxënës – nxënës dhe nxënës – mësues.
Shtrirja gjeografike: Fier – Ballsh
Aktivitetet e projektit:

  • Trajnime mbi menaxhimin e konfliktit ne shkolla.
  • Motion animation (spote) që promovojnë modelet pozitive te zgjidhjes se konflikteve mes nxënësve.
  • Fushatë në rrjetet sociale për konfliktet fizike dhe konfliktet me burim internetin
  • Shpërndarje e manualit të zgjidhjes së konflikteve
Albanian