Projektet: Thirrja e parë – Programi SCPA

Projektet: Thirrja e parë

Projektet të shpallura fituese për Thirrjen e parë të Skemës së Granteve

DURRËS

 • Organizata: Instituti për Ndryshim dhe Lidership ne Shqiperi
  Titulli i projektit: Iniciatorët e rinj të nxitjes dhe bashkëpunimit për zbatimin e policimit në komunitet në Bashkinë Shijak
 • Organizata: Qendra Fokus Në ndihmë të fëmijëve , Shoqata e Grave me Probleme Sociale
  Titulli i Projektit: “Bashkë për Komunitete të Qëndrueshme dhe Edukim”
 • Organizata: Qendra “Konsumatori shqiptar”
  Titulli i Projektit: Një ditë polic trafiku në qytetin tim!

FIER

 • Organizata: Qendra Epoka e Re Fier
  Titulli i Projektit: Policimi në Komunitet – Punojmë së bashku për një komunitet të sigurt!
 • Organizata: Instituti Migracionit Zhvillimit dhe Integrimit dhe aktivisti në Divjakë
  Titulli i Projektit: Krijimi i urave lidhëse midis Policisë, mekanizmave për parandalim të dhunës në shoqëri
 • Organizata: Qëndresa Qytetare
  Titulli i Projektit: “Ndërmjetësit e rinj”

SHKODËR

 • Organizata: Shoqata “Intelektualët e rinj, Shpresë”
  Titulli i Projektit: Reago për një jetë të sigurt!
 • Organizata: Instituti i Kulturës Rome Në Shqipëri
  Titulli i Projektit: “Siguri gjithëpërfshirëse ” - Përfshirja e të Rinjve Rom në rritjen e Sigurisë Komunitare në Shkodër.
 • Organizata: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare.
  Titulli i Projektit: Munde dhunën, thyeje heshtjen!
 • Organizata: “People in Focus” dhe “Lëvizja Rinore për Demokraci, Pukë”
  Titulli i Projektit: Angazhimi Qytetar Pukë në përmirësimin e bashkëveprimit polici-komunitet
 • Organizata: Qendra Këshillimore për Njerëzit me Aftësi të Kufizuar
  Titulli i Projektit: “Së bashku për jetët tona”
Albanian