Këshilli vendor i sigurisë publike në Peqin – Programi SCPA

Këshilli vendor i sigurisë publike në Peqin

Konstituohet Këshilli vendor i sigurisë publike në Bashkinë Peqin. Falë bashkëpunimit të aktorëve përgjegjës si Bashkisë Peqin, Drejtorisë së Policisë vendore të Elbasanit, komisariatit të Policisë Peqin, Zyrës Arsimore, Njësia vendore e kujdesit shëndetsor,komunitetet ndërfetare dhe NGOve u bë e mundur angazhimi i palëve në formimin dhe mirëfunksionimin e këshillit vendor të sigurisë publike në funksion të reduktimit të problemeve me rendin publik në këtë bashki.

Kjo iniciativë u organizua në kuadër të projektit me titull “Të mbajmë familjen dhe fëmijët të sigurtë” zbatuar nga Shoqata Tjeter Vizion dhe mbështetur nga Programi i Mbështetjes Suedeze për Ministrinë e Brëndshme dhe Policinë e Shtetit për Policimin në Komunitet.

Albanian