Grantet: Veprimtaritë – Programi SCPA

Grantet: Veprimtaritë

Korrik 5, 2022

Seminar trajnues për Trajnues të Trajnerëve te sektorit te rendit publik.

Përveç, vizitave te shumta monitoruese në DVP- e rajonit të jugut si dhe trajnimeve bazë të Specialistëve të […]
Korrik 5, 2022

Seminar me Specialistët e Rendit dhe të Sallave të Drejtimit dhe Komandimit të DVP Gjirokastër, Berat dhe Korçë

Në datat 23-24, dhe 28-29 Qershor 2022 , SCPA organizoi seminare në formë trajnimi për oficerët e Policisë […]
Korrik 1, 2022

Call for Proposals

Call for a contractor to conduct a Police Satisfaction Study in the 12 regions (Qarqet) of Albania: Type […]
Albanian