Grantet: Veprimtaritë – Programi SCPA

Grantet: Veprimtaritë

Dhjetor 23, 2020

Dalin rezultatet e Anketimit për Kënaqësinë e Publikut për Punën e Policisë për Rendin dhe Sigurinë publike.

Me qëllim mbështetjen e Policisë së Shtetit për përmirësimin e punës së saj dhe orientimin e shërbimeve ndaj […]
Dhjetor 4, 2020

Programi suedez dhuron një automjet furgon për Sektorin e Policimit në Komunitet.

Programi suedez për Policimin në Komunitet i dhuroi një automjet furgon Sektorit të Policimit në Komunitet në Drejtori […]
Dhjetor 1, 2020

Takime Online me nivelin drejtues te DVP Elbasan dhe komisariateve përkatëse.

Gjate gjithë muajit nëntor , EMP në bashkëpunim me sektorin e Policimit në Komunitet në DPPSH ka organizuar […]
Albanian