Grantet: Thirrja e dytë – Programi SCPA

Grantet: Thirrja e dytë

Të reja nga aktivitetet dhe zbatimet e Skemës së Granteve
Dhjetor 12, 2018

“Polici, Miku im”

Fondacioni A2B, në 7 dhjetor, në kuadër te projektit “Polici, Miku Im”, organizoi sesionin informues “Menaxhimi i konfliktit” […]
Dhjetor 10, 2018

Parandalimi i rasteve të dhunës në familje dhe në komunitet

Më datë 26 nëntor, 2018, Qendra Fokus dhe Shoqata për Gratë me Probleme Sociale organizuan aktivitetin ndërgjegjësues pranë […]
Dhjetor 10, 2018

Ndërveprim në lidhje me Dhunën në Familje dhe me Bazë Gjinore

Forumi i Gruas Elbasan, më 26 Nëntor 2018 në kuadër të projektit “Ndërveprimi mes Policisë së Shtetit, aktorëve […]
Dhjetor 10, 2018

Veprimtari të “Gender Integration” NGO

Shoqata për Integrimin Gjinor, në kuadër të projektit “Fuqizimi i ndërveprimit të komunitetit me policinë e shtetit, në luftë kundër substancave […]
Dhjetor 6, 2018

Qendra “Aleanca Gjinore” mbi dhunën në familje

Më datë 26 dhe 27 nëntor 2018, në Njësinë Administrative Baldushk dhe Njësinë Administrative Pezë, Qendra Aleanca Gjinore […]
Dhjetor 5, 2018

Parandalimi i dhunës përmes bashkëpunimit

Shoqata “Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim”, në kuadër të projektit  “Parandalimi i dhunës përmes bashkëpunimit polici-shkollë-institucione”, mbështetur […]
Albanian