Projects: Third Call – SCPA Programme

Projects: Third Call

Winning Projects for the Third Call of the Grant Scheme

KORÇË

 • Organizata: Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësitë e Kufizuara (ADRF)
  Titulli i projektit: Policimi në Komunitet dhe Aftësia e Kufizuar
 • Organizata: "Unë Gruaja" Pogradec
  Titulli i Projektit: Policia - Rol Aktiv në MKR Pogradec
 • Organizata: Shoqata Kombetare e Punonjësve Social (SHKPS)
  Titulli i Projektit: Angazhim i komunitetit të Bashkisë Maliq në Policimin në Komunitet
 • Organizata: Poeteka
  Titulli i projektit: Hapësira të reja në kulturën e komunikimit Shkollë-Polici
 • Organizata: Qendra TED)
  Titulli i Projektit: Korca Community Outreach - së bashku për komunitete të sigurta
 • Organizata: Linja e Këshillimit për Gra e Vajza (LKGV)
  Titulli i Projektit: Rritja e bashkëpunimit midis policisë dhe komunitetit

Elbasan

 • Organizata: Shoqata "Tjetër Vizion" Elbasan
  Titulli i Projektit: Të mbajmë familjen dhe fëmijët të sigurtë
 • Organizata: Fondacioni A2B
  Titulli i Projektit: Policimi në Komunitet me Pjesëmarrjen e të Rinjve Elbasan, kundër Dhunës në Familje

VLORË

 • Organizata: Fondacioni "EDS"
  Titulli i Projektit: Fuqizimi i Ndërveprimit të komunitetit me Policinë Kufitare
 • Organizata: Qendra Rinore e Vlorës
  Titulli i Projektit: Sfida dhe Perspektiva të Policimit në Komunitet në Rajonin e Vlorës
 • Organizata: Shoqata Jona
  Titulli i Projektit: Forcimi i lidhjeve komunitet dhe Polici kundër DHF

LEZHË

 • Organizata: Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin
  Titulli i Projektit: Policia në shërbim të komunitetit për parandalimin e DHF
 • Organizata: Qendra H.A.N.A
  Titulli i Projektit: Shoqërizimi i Ligjit të Dhunës në Familje
 • Organizata: Strehëza për Gra dhe Vajza (SAWG)
  Titulli i Projektit: Dhuna në Familje iu përket të gjithëve
 • Organizata: Qendra Integrim e Zhvillim Demokratik" (QIZHD)
  Titulli i Projektit: Informimi i të rinjve mbi rëndësinë e Policimit në Komunitet me anën e teknologjisë së informacionit
 • Organizata: Instituti për Studimet Publike dhe Ligjore
  Titulli i Projektit: Ngritja e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike në Lezhë
English