Ekspozitë me punimet artistike të fëmijëve, Delvinë. – Programi SCPA

Ekspozitë me punimet artistike të fëmijëve, Delvinë.

Nxënës të dy shkollave 9-vjeçare në Delvinë mblodhën në një e tyre artistike me temë mbi dhunën. Djemtë dhe vajzat prezantuan më pas punimet dhe interpretuan konceptet e tyre mbi dhunën në familje dhe dhunën midis të rinjve, si dhe lexuan esetë e përgatitura me këtë rast. Motoja e aktivitetit ishte “Dhuna është problemi, dhuna nuk eshte zgjidhja”.

Albanian