Buletine Informative – Programi SCPA

Buletine Informative

Në kuadër të përmirësimit të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm të Policisë së Shtetit, programi ka mbështetur DVP Elbasan dhe DVP Kukës në përpilimin dhe botimin e Buletinëve Informative, për t’u shpërndarë tek punonjësit e DVP, në komisariate dhe stacione të policisë që mbulojnë, tek DVP të tjera, tek Drejtoria e Përgjithshme e Policisë si dhe për publikun gjerë më anë të mediave sociale.
Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga këto struktura policie dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga DVP në të ardhmen.
Buletinet informative DVP Elbasan:
NewsletterELMars2018-nr1

DVP Elbasan Buletin Nr.1

NewsletterELMars2018-nr2

DVP Elbasan Buletin Nr.2

Newsletter-dvp-elbasan-prill2018

DVP Elbasan Buletin Nr.3

Newsletter-dvp-elbasan-May2018

DVP Elbasan. Buletini Maj 2018

Buletinet informative DVP Kukës:
NewsletterKUMaj2018-nr1

DVP Kukës: Buletini, Maj 2018

NewsletterKUqer2018-nr2

DVP Kukës: Buletini, Qershor 2018

NewsletterKUkorr2018

DVP Kukës: Buletini, Korrik 2018

 
Albanian