Buletine te EMP 2022 – Programi SCPA

Buletine te EMP 2022

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2021) :
buletini nentor 2022

Buletini, Nentor 2022

buletini tetor 2022

Buletini, Tetor 2022

buletini shtator 2022

Buletini, Shtator 2022

buletin korrik 2022

Buletini, korrik 2022

buletini qershor

Buletini, qershor 2022

buletin maj 2022

Buletini, maj 2022

buletin prill 2022

Buletini, Prill 2022

buletini mars

Buletini, Mars 2022

shkurt buletin

Buletini, Shkurt 2022

janar 2022

Buletini, Janar 2022

Albanian