Buletine të EMP 2021 – Programi SCPA

Buletine të EMP 2021

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2021) :
buletini dhjetor 2021

Buletini, dhjetor 2021

buletini nentor 2021

Buletini, Nentor 2021

buletin tetor

Buletini, Tetor 2021

shtator 2021

Buletini, Shtator 2021

korrik 2021 buletin

Buletini, Korrik 2021

buletin qershor 2021

Buletini, Qershor 2021

maj 2021

Buletini, Maj 2021

buletin prill 2021

Buletini, Prill 2021

mars emp img

Buletini, Mars 2021

buletin shkurt 2021

Buletini, Shkurt 2021

buletin janar 2021

Buletini, Janar 2021

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Albanian