Buletine të EMP 2020 – Programi SCPA

Buletine të EMP 2020

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2020) :
jpg foto

Buletini, Dhjetor 2020

nentor 2020

Buletini, Nentor 2020

buletini tetor 2020

Buletini, Tetor 2020

buletin shtator 2020

Buletini, Shtator 2020

Untitled

Buletini, Korrik 2020

qershor buletin

Buletini, Qershor 2020

Buletini informativ Maj 2020-page-001

Buletini, Maj 2020

Buletini informativ Prill 2020-compressed (1)-page-001

Buletini, Prill 2020

Mars 2020

Buletini, Mars 2020

buletini-shkurt20EMP

Buletini, Shkurt 2020

Buletini-Janar-2020

Buletini, Janar 2020

Albanian