Buletine të EMP 2020 – Programi SCPA

Buletine të EMP 2020

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2020) :
buletin shtator 2020

Buletini, Shtator 2020

Untitled

Buletini, Korrik 2020

qershor buletin

Buletini, Qershor 2020

Buletini informativ Maj 2020-page-001

Buletini, Maj 2020

Buletini informativ Prill 2020-compressed (1)-page-001

Buletini, Prill 2020

Mars 2020

Buletini, Mars 2020

buletini-shkurt20EMP

Buletini, Shkurt 2020

Buletini-Janar-2020

Buletini, Janar 2020

Albanian