Buletine informative të DVP-ve – Programi SCPA

Buletine informative të DVP-ve

Në kuadër të përmirësimit të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm të Policisë së Shtetit, programi ka mbështetur DVP Elbasan dhe DVP Kukës në përpilimin dhe botimin e Buletinëve Informative, për t’u shpërndarë tek punonjësit e DVP, në komisariate dhe stacione të policisë që mbulojnë, tek DVP të tjera, tek Drejtoria e Përgjithshme e Policisë si dhe për publikun gjerë më anë të mediave sociale.
Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga këto struktura policie dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga DVP në të ardhmen.
Buletinet informative DVP Elbasan:
NewsletterELMars2018-nr1

DVP Elbasan: Buletini 1, Mars 2018

NewsletterELMars2018-nr2

DVP Elbasan: Buletini 2, Mars 2018

Newsletter-dvp-elbasan-prill2018

DVP Elbasan: Buletini 3, Prill 2018

Newsletter-dvp-elbasan-May2018

DVP Elbasan: Buletini 4, Maj 2018

NewsletterELTetor2018

DVP Elbasan: Buletini 5, Tetor 2018

Buletini-Elbasan-DVP-Nentor2018

DVP Elbasan: Buletini 6, Nentor 2018

 
 
Buletinet informative DVP Kukës:
NewsletterKUMaj2018-nr1

DVP Kukës: Buletini, Maj 2018

NewsletterKUqer2018-nr2

DVP Kukës: Buletini, Qershor 2018

NewsletterKUkorr2018

DVP Kukës: Buletini, Korrik 2018

Buletini-DVP-Kukes-Nentor-2018

DVP Kukës: Buletini, Nentor 2018

Albanian