Buletine EMP 2018 – Programi SCPA

Buletine EMP 2018

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2018):
Buletini informativ Dhjetor 2018 EMP

Buletini, Dhjetor 2018

Tetor 2018 EMP_636x900

Buletini, Nentor 2018

Tetor 2018 EMP_636x900

Buletini, Tetor 2018

Shtator 2018 EMP_636x900

Buletini, Shtator 2018

4Korrik2018 PMT

Buletini, Korrik 2018

Qershor 2018 alb_636x900

Buletini, Qershor 2018

Maj 2018 alb_636x900

Buletini, Maj 2018

Mars-2018_636x900

Buletini, Mars 2018

RaportProgres

Raport Progresi Shkurt 2018

Albanian