Buletine EMP 2017 – Programi SCPA

Buletine EMP 2017

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2017):
RaportProgres

Raport Progresi Qershor 2017

RaportProgres

Raport Progresi Maj 2017

RaportProgres

Raport Progresi Prill 2017

Albanian