SCPA Programme – Page 66 – Programi SCPA

SCPA Programme

Maj 12, 2018

Vizitë studimore në DPV Shkodër

Pas takimeve konsultuese me të rinjtë, trajnimit me oficerët e policisë rreth elementeve të kulturës Rome dhe programeve […]
Maj 11, 2018

Sesion informues në Fushë-Arrëz

Data: 10.05.2018 Vendi: Shkolla e mesme  në Fushë-Arrëz People in Focus Albania në bashkëpunim me Levizja Rinore Puke […]
Maj 2, 2018

Trajnim me Zyrat e Shtypit të DVP

Në datat 25-26-27 Prill 2018, PMT në bashkëpunim me sektorin e Medias në DPPSH, organizuan një trajnim 3 […]
Maj 2, 2018

Trajnim dy ditor me SPK

Në datat 25-26 Prill 2018, Ekspertët ndërkombëtarë të PMT-së në bashkëpunim me sektorin e Policimit në Komunitet në DPPSH […]
Maj 2, 2018

Në shkollën “Naim Frashëri”, Durrës

Më datën 20.04.2018, qendra “Konsumatori shqiptar”, së bashku me nxënësit e shkollës së mesme “Naim Frashëri”, në Durrës […]
Maj 1, 2018

Takime informuese në Pukë

Takime informuese me nxënësit e qytetit të Pukës. “Njerëz në Fokus” në bashkëpunim me “Lëvizja Rinore”, Pukë zhvilluan […]
Albanian