SCPA Programme – Page 65 – Programi SCPA

SCPA Programme

Qershor 19, 2018

Vizitë studimore në Sloveni dhe Kroaci

Në kuadër të Programit “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” (SCPA) të financuar nga Qeveria Suedeze nëpërmjet […]
Qershor 18, 2018

Cyber Camp Tirana

Në dt 8 Qershor 2018, u organizua aktiviteti i parë i projektit “Cyber Camp Tirana” që zbatohet nga […]
Qershor 11, 2018

Trajnohen SPZ-të e DVP Kukës

Gjatë datave 28-31 maj 2018 u organizua në Kukës trajnimi i SPZ-ve të Komisariatit Kukës dhe Komisariatit të […]
Qershor 11, 2018

Ekspozitë me temë ‘Policimi në Komunitet”

“People in Focus” në bashkëpunim me Lëvizja Rinore Pukë zhvilloi në datën 6 Qershor një Ekspozitë me punimet […]
Maj 29, 2018

Bashkë për komunitet të qëndrueshëm

“Qëndra Fokus – Në ndihmë të fëmijeve” në bashkëpunim me “Shoqata e Grave me Probleme Sociale”, Durrës në […]
Maj 25, 2018

Trajnim 5 ditor për Policimin në Komunitet

Me qëllim rritjen e kapaciteteve për Policimin në Komunitet të DVP Elbasan si DVP e zgjedhur pilot, Programi […]
Albanian