SCPA Programme – Page 64 – Programi SCPA

SCPA Programme

Qershor 29, 2018

Këshillat e Sigurisë Publike në Bajram Curri dhe Has

Krijohen Këshillat Vendore të Sigurisë Publike në Bashkitë Bajram Curri dhe Has Në kuadër të forcimit të bashkëpunimit […]
Qershor 22, 2018

Thirrje për propozime: LSMS

Thirrje për kontraktor për kryerjen e anketimit “Sistemi i Matjes së Sigurisë në Komunitet” në dy qarqe, në […]
Qershor 22, 2018

Forumit Qytetar të Sigurisë Publike, Patos

Organizata “Epoka e Re“ zhvilloi në dt 20 qershor në pallatin e Kulturës Patos takimin e Forumit Qytetar […]
Qershor 20, 2018

Mblidhet Këshilli Vendor për Siguri Publike, Elbasan

Në Bashkinë e Elbasanit u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike në të cilin […]
Qershor 19, 2018

SCPA, dhuron 10 biçikleta kuadër të forcimit të PK

SCPA (Projekti Suedez), i dhuron Policisë së Tiranës 10 biçikleta në kuadër të forcimit të Policimit në Komunitet. […]
Qershor 19, 2018

Vizitë studimore në Sloveni dhe Kroaci

Në kuadër të Programit “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” (SCPA) të financuar nga Qeveria Suedeze nëpërmjet […]
Albanian