Aktivitete sensibilizuese në shkollën 9 vjeçare, Çukë – Programi SCPA

Aktivitete sensibilizuese në shkollën 9 vjeçare, Çukë

Në datën 6 shkurt,  në zbatim të projektit “ Forcimi i lidhjeve komunitet, polici për reduktimin e rasteve të dhunës në familje dhe shoqëri”, shoqata “Jona” Sarandë, ishte në shkollën 9 vjeçare  Çukë, për zhvilliminm e aktiviteteve sensibilizuese me nxënësit e kësaj shkolle.

U diskutuan çështje që kanë të bëjnë me dhunën në bazë gjinore, si dhe u dha informacion mbi funksionet që kryejnë dhe shërbimet që ofrojnë institucionet anëtare të mekanizmit të referimit. Gjithashtu u paraqit një përmbledhje e punimeve të vizatimeve të nxënësve në lidhje me këtë temë.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve është parandalimi i dhunës në shkollë, bullizmi dhe në marrëdhënie familje.

Albanian