Aktivitete nga fushata e 16 Ditëve Aktivizëm kundër Dhunës me Bazë Gjinore, Pogradec – Programi SCPA

Aktivitete nga fushata e 16 Ditëve Aktivizëm kundër Dhunës me Bazë Gjinore, Pogradec

Në datën 05.12.2022, në kuadër të Fushatës 16 Ditë Aktivizëm kundër Dhunës me Bazë Gjinore, shoqata “Unë, Gruaja” zhvilloi një aktivitet sensibilizues me nxënësit e shkollës së mesme “Muharrem Çollaku” në Pogradec, me moton “Aktivizohu për t’i dhënë fund Dhunës Ndaj Grave dhe Vajzave”. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës, mësues, punonjësia sociale dhe psikologia e shkollës, Koordinatori i Zyrës për Barazinë Gjinore e Dhunës në Familje pranë bashkisë Pogradec, Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve, Specialisti i Policimit në Komunitet, pranë komisariatit të policisë Pogradec. Diskutimi u përqëndrua kryesisht tek dhuna me bazë gjinore, si ndodh ky fenomen, cilët janë faktorët, format e dhunës si edhe roli që mund të luajë gjithësecili për minimizimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës në famijle, shkollë, rrugë e kudo.

Pjesëmarrësit ishin aktivë në diskutim duke folur mbi rastet reale që janë bërë edhe mediatike, si edhe raste të ndodhura në qytetin tonë. Në këtë kuadër u diskutua roli i policisë së shtetit, ku duhet të drejtohen për të raportuar rastet e dhunës dhe sa i rëndësishëm është bashkëpunimi polici-komunitet për të parandaluar dhunën. U shpërndanë një sërë materialesh publicitare, si fletëpalosje, byzlykë e distinktive me mesazhe kundër dhunës dhe me numrat e policisë për të telefonuar në rast nevoje.

Albanian