Aktivitet sensibilizues në shkollën 9-vjecare, Yzberisht – Programi SCPA

Aktivitet sensibilizues në shkollën 9-vjecare, Yzberisht

Organizata “Në Familje, për familjen” në kuardër të Projektit “Forcimi i Policimit në Komunitet në zonat rurale, qarku Tiranë “, zhvilloi në datë 18 Shkurt aktivitetin sensibilizues të radhës me mësues, prindër dhe nxënës të klasave te 8 dhe te 9 të shkollës 9-vjecare Yzberisht
Ky aktivitet u realizua në bashkëpunim me komisariati nr 6 dhe specialistin e policimit në komunitet i zonës.

Albanian