Aktivizëm kundër Dhunës me Bazë Gjinore – Programi SCPA

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore

Në mbështetje të fushatës kombëtare të 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore, prej datës 26 Nëntor deri në datën 10 Dhjetor 2018, janë organizuar aktivitete ndërgjegjesimi përmes ngritjes së Këndeve Informuese me pjesëmarrjen e nxënësve të 31 shkollave të mesme në 7 qarqe, Tiranë, Durrës, Elbasan, Kukës, Fier, Shkodër dhe Gjirokastër.

Fushata u realizua në bashkëpunim me DPP-në, DVP-të në qarqe dhe me angazhimin e 11 Organizatave të Shoqërisë Civile, zbatuese të projekteve të Skemës së Granteve.

Qëllimi i fushatës ishte rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve mbi fenomenin e dhunës ndaj grave dhe vajzave si dhe nxitjen e ndërmarrjes së veprimeve të përbashkëta për parandalimin e këtij fenomeni.
Fushata u mbështet me materiale të ndryshme promocionale si postera, banera, fletepalosje, stilolapsa te loguar, etj.
Qershor 11, 2019

Sesione informimi me komunitetin e Bashkise Vlore

Më datën 11 Qershor 2019, Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, zhvilloi dy  sesione informimi me përfaqësues të komunitetit […]
Mars 8, 2019

Partneriteti polici – qeverisje locale

Zhvillohen aktivitete të projektit “Partneriteti polici – qeverisje locale” Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Partneriteti […]
Shkurt 8, 2019

Takim i EMP me ekipet teknike ndërdisiplinore

Në kuadër të aktiviteteve të komponentit të Dhunës në Familje, Ekipi i Manaxhimit të Projektit në bashkëpunim me […]
Dhjetor 15, 2018

Në qarkun e Shkodrës

Në kuader të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKSHK) […]
Dhjetor 15, 2018

Në qarkun e Kukësit

Takime ndërgjegjësuese u zhvilluan në qarkun e Kukësit nga organizata Instituti Shqiptar për Inovacion Social me nxënës të […]
Dhjetor 15, 2018

Në qarkun e Fierit

Qëndra “Epoka e Re” në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë dhe Bashkinë Fier zhvilloi takime sensibilizuese nën […]
Albanian