Aktivizëm kundër Dhunës me Bazë Gjinore – Programi SCPA

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore

Në mbështetje të fushatës kombëtare të 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore, prej datës 26 Nëntor deri në datën 10 Dhjetor 2018, janë organizuar aktivitete ndërgjegjesimi përmes ngritjes së Këndeve Informuese me pjesëmarrjen e nxënësve të 31 shkollave të mesme në 7 qarqe, Tiranë, Durrës, Elbasan, Kukës, Fier, Shkodër dhe Gjirokastër.

Fushata u realizua në bashkëpunim me DPP-në, DVP-të në qarqe dhe me angazhimin e 11 Organizatave të Shoqërisë Civile, zbatuese të projekteve të Skemës së Granteve.

Qëllimi i fushatës ishte rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve mbi fenomenin e dhunës ndaj grave dhe vajzave si dhe nxitjen e ndërmarrjes së veprimeve të përbashkëta për parandalimin e këtij fenomeni.
Fushata u mbështet me materiale të ndryshme promocionale si postera, banera, fletepalosje, stilolapsa te loguar, etj.
Mars 4, 2020

Vizitë njohëse e MKR pranë Bashkisë Lezhë

Më 13 Shkurt 2020 – Qendra H.A.N.A mundësoi për rreth 10 të rinj nga Njësia Administrative Balldren, një […]
Shkurt 27, 2020

Aktivitet ndërgjegjësues në gjimnazin “Hasan Tahsin”

Në  datë  25 shkurt, në zbatimit të projektit “Forcimi i lidhjeve komunitet – polici për reduktimin e rasteve […]
Shkurt 19, 2020

Trajnim: “Ndryshimet ligjore për adresimin e DHF”

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin në bashkepunim me DVP Lezhë, organizoi më datë 27 janar 2020 trajnimin […]
Shkurt 16, 2020

Aktivitete sensibilizuese në shkollën 9 vjeçare, Çukë

Në datën 6 shkurt,  në zbatim të projektit “ Forcimi i lidhjeve komunitet, polici për reduktimin e rasteve […]
Shkurt 16, 2020

Sesioni informues mbi dhunën në familje

Sesionin e radhës për informimin e të rinjve mbi dhunën në familje me nxënësit e shkollave “Ali Myftiu” […]
Shkurt 5, 2020

Trajnim: Dhuna në familje dhe ndryshimet ligjore

Më datën 03 shkurt, Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, zhvilloi  një trajnim për dhunën në familje dhe ndryshimet […]
Albanian