Programi SCPA – Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri
 

Programi "Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri" (SCPA) financohet nga Qeveria Suedeze nëpërmjet Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim (Sida) dhe zbatohet në Shqipëri nga kompania FCG Sweden.Maj 13, 2019

Trajnimi i NSPK të DVP Gjirokastër

Nga data 23-26 prill, 2019, u zhvillua trajnimi i NSPK-ve të  DVP Gjirokastër.  Trajnimi u zhvillua paralelisht në […]
Maj 8, 2019

Partneritet kundër dhunës me bazë gjinore

Më datat 24 dhe 25 Prill 2019, organizata ”Instituti Shqiptar për Inovacion Social”, zhvilloi në shkollën e mesme […]
Prill 26, 2019

Seminar: “Fuqizimi i partneritetit Polici – Komunitet”

Në kuadër të projektit “Fuqizimi i partneritetit Polici – Komunitet  kundër DHF dhe DHBGJ në Bashkinë Kamzë” që […]
Prill 26, 2019

Trainim: “Partneriteti polici – qeverisje lokale”

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Partneriteti polici – qeverisje lokale me fokus rritjen e cilësisë […]
Prill 19, 2019

Mbledhja e MKR, Bashkia Kukës

Më dt. 17 Prill 2019 u mbajt mbledhja e rradhës e ekipit teknik ndërdisiplinor të Mekanizmit të Koordinuar […]
Prill 19, 2019

Trajnimi i grupit të tretë NSPK, DVP Vlorë

Nga data 9-12 Prill, 2019, u zhvillua në Sarandë trajnimi 4 ditor i NSPK-ve të  grupit të tretë […]
Prill 15, 2019

Mbledhja e MKR, Bashkia Gramsh

Më dt. 10 Prill 2019 u mbajt mbledhja e rradhës e ekipit teknik ndërdisiplinor të Mekanizmit të Koordinuar […]
Prill 10, 2019

GO2: “I sigurt për në shkollë”

Në kuadër të projektit “I sigurt për në shkollë” në datat 15, 18, 19, 20 Mars 2019, shoqata […]

mars2019

Buletini i EMP: Mars 2019

icon-buletinet

Buletinet: DVP Projektet Pilot

Jehonë në media
icon-news-activity
Albanian