Programi SCPA – Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri
 

Programi "Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri" (SCPA) financohet nga Qeveria Suedeze nëpërmjet Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim (Sida) dhe zbatohet në Shqipëri nga kompania FCG Sweden.Qershor 11, 2019

Sesione informimi me komunitetin e Bashkise Vlore

Më datën 11 Qershor 2019, Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, zhvilloi dy  sesione informimi me përfaqësues të komunitetit […]
Maj 28, 2019

Trajnim i Specialistëve të AMRP të DVP

Gjatë muajit maj, për një periudhe 2 javore, në ambientet e Akademisë se Sigurisë, u zhvillua trajnimi  I […]
Maj 27, 2019

Trajnimi i NSPK-ve të DVP Berat

Në vijim të trajnimeve të NSPK-ve me qëllim rritjen e aftësive profesionale për policimin në komunitet, nga datat […]
Maj 27, 2019

Vizitë studimore në Landin e Westfalisë, Gjermani

Në kuadër të Programit “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” (SCPA) të financuar nga Qeveria Suedeze nëpërmjet […]
Maj 27, 2019

Anketime në Njësitë Administrative nr. 4, 5, 6, 8

Në datën 11 Maj, ekipi i organizatës ARSIS ka realizuar anketime me anëtarët e komunitetit pranë Njësive Administrative […]
Maj 27, 2019

Trajnime “CyberCamp Tirana Bootcamp”

Gjatë datave 20, 21 dhe 22 Maj 2019, Qendra për Teknologji Biznesi dhe Drejtim (CBTL) në kuadër të […]
Maj 13, 2019

Trajnimi i NSPK të DVP Gjirokastër

Nga data 23-26 prill, 2019, u zhvillua trajnimi i NSPK-ve të  DVP Gjirokastër.  Trajnimi u zhvillua paralelisht në […]
Maj 8, 2019

Partneritet kundër dhunës me bazë gjinore

Më datat 24 dhe 25 Prill 2019, organizata ”Instituti Shqiptar për Inovacion Social”, zhvilloi në shkollën e mesme […]

prill2019

Buletini i EMP: Prill 2019

icon-buletinet

Buletinet: DVP Projektet Pilot

Jehonë në media
icon-news-activity
Albanian