Programi SCPA – Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri

Ceremonia e çeljes zyrtare të SCPA, më 24 Shkurt 2017

Mbështetësit e Programit

FCG Suedi

Qeveria suedeze

Policia e Shtetit

MPB

Albanian