Workshop nderkombetar per Policimin ne komunitet

You are here: Home » Workshop nderkombetar per Policimin ne komunitet

Workshop nderkombetar per Policimin ne komunitet

Ne perputhje me planin e punes te miratuar, u organizua nje seminar 2 ditor nderkombetar ne dhjetor 2012 me pjesemarrjen e 40 perfaqesuesve te larte te Policise se Shtetit dhe lektoreve nderkombetare te perzgjedhur, nga Britania e Madhe, Suedia, Kroacia, Sllovenia dhe Kosova.

Pervec ligjeratave, 3 grupe te perbashketa pune (PSH / lektoret nderkombetare) diskutuan dhe perpunuan idete per SMP si dhe policimin ne komunitet.

Ceshtjet e ngritura dhe te diskutuara, shkembimi i mendimeve dhe pervojes jane gjetur si shume te rendesishme per ecurine e filozofise se PK ne Shqiperi. Seminari theksoi kerkesen e PSH per praktikat dhe modelet me te mira te PK-se.

Ne kete drejtim, EMP ka filluar tashme pergatitjet per paraqitjen e disa prej zgjidhjeve, perkatesisht te sistemit te matjes se sigurise ne komunitet, bazuar ne modelin suedez.

ME TE FUNDIT

 • “Vleresimi i funksionimit te strukturave kunder dhunes ne familje ne policine e shtetit, si pjese e mekanizmit te referimit dhe trajtimit te rasteve te dhunes ne marrdheniet familjare” (more…)
 • 29 qershor, 2015
  Ne kuader te mbeshtetjes Suedeze per Ministrine e Brendshme dhe Policine e Shtetit per programin e Policimit ne Komunitet jane kryer deri me tani tre studime SMSK. (more…)
 • Me 14 Prill 2015, u mbajt Konferenca e Dyte per Policimin ne Komunitet e fokusuar tek puna e policise per te qene me afer qytetareve dhe kontributi i saj per te permiresuar jeten e qytetareve. (more…)
  • Titulli i Projektit: "Ne partneritet per nje komunitet me te sigurt"
  • Fituesi: “Forumi i grave", Elbasan.
  • Qellimi: Rritja e besimit ne sherbimet policore dhe nivelit te bashkepunimit per te minimizuar rastet e krimit (more…)
  • Titulli: “Une jam polici i se ardhmes"
  • Fituesi: Aliona Canameti
  • Qellimi: Krijimi dhe ruajtja e nje partneriteti te vazhdueshem ne mes te policise lokale, komunitetit te te rinjve (more…)
 • Titulli : "Partneriteti: Rini - Polici - Media, perballe krimit me arme"

  Fituesi: Altin Mema
  Qellimi: Rritja e ndergjegjesimit nepermjet medias per qasjen e Policimit ne Komunitet ne zgjidhjen e problemeve te adoleshenteve ne shkollat e Lacit (more…)