Koalicionet e komunitetit si agjente te ndryshimit

You are here: Home » Koalicionet e komunitetit si agjente te ndryshimit

Mar 12, 2015 CP Project (0)
 • Titulli i Projektit: “Policimi ne komunitet permes koalicioneve te komunitetit si agjente te ndryshimit”
 • Fituesi: Qendra per te Drejtat e Njeriut dhe integrimin e grupeve ne nevoje.
 • Qellimi: Krijimi i koalicioneve te komunitetit, duke synuar ne zgjidhjet e duhura per problemet e rinise.

Aktivitetet dhe Rezultatet:

 • Nje ceremoni Lancimi / tryeze e rrumbullaket me palet e interesuara;
 • 4 Takime te hapura te komunitetit;
 • Krijimi i 4 koalicioneve te komunitetit, nje ne cdo njesi administrative te Beratit;
 • Dy sesione trajnimi te “anetareve te koalicioneve te komunitetit”;
 • Nje sesion trajnimi me studentet, perfaqesuesit e komuniteteve dhe punonjesve te policise;
 • 2 takime konsultative me prinderit dhe studentet;
 • Planet e veprimit koalicionit te komunitetit per te zhvilluar;
 • Nje aktivitet i dites se hapur te organizuar ne ambientet e DPQ Berat;
 • Nje ceremoni mbyllje / tryeze e rrumbullaket me palet e interesuara;

Kunder dhunes ndaj femijve

Stop droges

Siguria ne internet